Bizi Takip Edin

  • Facebooktan Takip Edin
  • Twitterdan Takip Edin
  • Google Plus Takip Edin
  • Linked-In Takip Edin

DANISMA HATTI

(212) 442 35 35

 
Yabancı doktorların çalışma esasları belirlendi!
 

Geçtiğimiz Kasım ayında çalışma yasağının kaldırılmasından sonra, Sağlık Bakanlığı yabancı doktorların ve diğer sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kuruluşlarında çalışma esaslarını belirledi. Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak diş hekimi,eczacı, ebe ve hastabakıcılardan Türk soylu olanlar için ayrı bir yasal düzenleme bulunduğundan bu kişiler düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.

 

Düzenlemede Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının diploma veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması gerekecek. Yine bu kişilerin mesleklerini icra etmesine engel bir haller olmayacak ve TÖMER standartlarına göre en az B seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekecek. Yabancı sağlık mesleği mensubunun ayrıca Sağlık Bakanlığından çalışma izni alması da gerekiyor. Yine getirilen ilginç düzenlemelerden birisi de yabancı sağlık mesleği mensubunun çalışacağı özel sağlık kuruluşu ile aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesinin de Sağlık Bakanlığına sunulması zorunluluğu. 

 

Yabancı doktorların çalışabilmeleri için gereken koşullar şöyle:
- Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmalı.
- Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamalı.
- Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olunmalı.
- İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olunmalı.
- Hekimler için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırılmalı.

 

Başvuru için gerekli belgeler şöyle: 
- İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
- Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.
- Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.
- Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi.

 

 Haber Tarihi : 22 Şubat 2012Haber Tarihi : 2014-11-28 01:40:54